خانواده بزرگ دنیای پردازش
شرکت دنیای پردازش (Processing World Corporation) با هدف طراحی و تولید سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری و ایجاد سازمانی تحقیقاتی- تولیدی، برای ارائه سیستم های حضور و غیاب، فعالیت تحقیقاتی خود را در سال 1369 تحت عنوان موسسه تحقیقاتی دنیای پردازش و فعالیت تجاری خود را از سال 1373 با عنوان شرکت دنیای پردازش بصورت رسمی آغاز نمود.

موزه دنیای پردازش

رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 1000
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 1100
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه -  سایز 400*332 - PW 1410
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 800
عکس - محصول - دستگاه گشت و نگهبانی - سایز 400*332 - PW2000
رسانه - عکس - ثبت جرائم رانندگی - موزه - PW 3000
رسانه - عکس - ثبت قبض آب و برق - موزه - PW 6200