پیوند ویژگی های صوت و چهره برای تشخیص چهره تقریبی

پیوند ویژگی های صوت و چهره برای تشخیص چهره تقریبی
ایجاد مدلی براساس شبکه های عصبی برای پیوند ویژگی های صوت و چهره تا تصویری تقریبی از گوینده از طریق صدای او به دست آید. تشخیص چهره فرد از طریق صدای او فراتر از روش تشخیص سن و جنسیت از طریق گفتار است. کاربرد این تکنولوژی، نگرانی هایی نظیر تجاوز به حریم خصوصی را به همراه دارد.
به گزارش شرکت FAST، محققان MIT مدلی براساس شبکه های عصبی برای پیوند ویژگی های صوت و چهره ساخته اند تا تصویر تقریبی از گوینده از طریق صدای او بدست آورند. تشخیص چهره فرد از طریق صدای او، فراتر از روش تشخیص سن و جنسیت از طریق گفتار است. گفتاری که در آن، میان ویژگی هایی مانند ساختار بینی و صوت همبستگی وجود دارد. محققان بر این باورند که این روش قادر است از طریق ویژگی های مربوط به صورت، چهره ی متناسبی بسازد که با تصویر واقعی سازگار است. با بازسازی چهره از طریق این سیستم ترکیبی، فرضیه ی صحت اطلاعات بیومتریک ترکیبی که در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود تایید می گردد.
کاربرد این تکنولوژی، نگرانی هایی نظیر تجاوز به حریم خصوصی به همراه دارد و حتی محققان نیز این موضوع را تایید کرده اند. آنان بیان کرده اند که این سیستم احتمالا بطور بالقوه در برنامه هایی مثل تماس تصویری، نصب می شود. لازم به ذکر است که این فناوری از ویژگی های فیزیکی چون سن و جنسیت تعمیم یافته است.


۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۶
https://www.biometricupdate.com/201906/mit-researchers-demonstrate-cross-modal-biometrics-with-facial-approximation-from-voice |

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید