برنامه PW Payroll

برنامه PW Payroll
افزودن امکان لینک ارتباط با نرم افزار PW Self (مدیریت رستوران) برای دریافت تعداد دسر و غذا –مبلغ دسر و غذا به تفکیک و یا جمع مبلغ دسر وغذا
• امکان محاسبه اضافه کار پرسنل مامور در مراکز هزینه مختلف با نرخ مجزا برای هر پرسنل و پرداخت خارج از لیست اصلی
• امکان محاسبه مبالغ ثابت کارکرد روزانه برای هر پرسنل
• امکان ساخت فایل مالیات مطابق با ساختار دارایی
• امکان ساخت فایل بیمه مطابق با ساختار جدید تامین اجتماعی و قابلیت ارسال اینترنتی
• امکان محاسبه مالیات به روش تجمیع درآمد سالیانه
• امکان محاسبه مالیات عیدی به روش تجمیع درآمد سالیانه و یا به روش مستقل از درآمد
• امکان افزایش حقوق و مزایا بصورت گروهی
• امکان گرفتن انواع خروجی فایل بانک پرداخت حقوق پرسنل
• امکان گزارش‌گیری پرسنل بدهکار (جهت نمایش حقوق منفی)
• امکان رند شدن مبالغ حقوق ومزایا به هنگام افزایش حقوق گروهی در سال جدید
۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۶:۲۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید