شناسه‌های

مـــــــلی

نام: شرکت دنیای پردازش (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۹۵۵۷
تاریخ ثبت: ۱۳۷۳/۰۹/۱۶
شماره روزنامه رسمی: ۱۴۵۰۵ 
تاریخ روزنامه رسمی: ۱۳۷۳/۰۹/۲۷
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۳۲۸۹۸
کداقتصادی: ۸۳۵۱-۳۵۳۹-۴۱۱۳
کد پستی: ۱۴۳۹۷۴۴۴۱۱
زمینه فعالیت: طراحی، تولید و واردات سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری

آدرس: تهران، امیرآباد، کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، شماره ۱۹۴۱
کدپستی: ۱۴۳۹۷۴۴۴۱۱
تلفن: ۸۴۲۸۸
فاکس: ۸۸۶۳۲۵۸۷
سایت: www.processingworld.com
ایمیل: info@processingworld.com